Startsida


AKTUELLT


Gräsklippning;


Vägföreningen har inför denna säsong beslutat om


en förändring av omfattnigen av gräsklippningen på


grönområdena.


För att gynna den biologiska mångfalden kommer


enbart gångstråk och randområden att klippas


regelbundet medan övriga ytor kommer att klippas


ett par gånger om året.


Förändringen kommer att utvärderas efter tre år.                              *


Vägföreningen tar tacksamt emot tips på vad medlemmarna vill kunna se på vår hemsida samt på vår facebooksida. Använd kontaktformuläret på sidan för era förslag.

                             *

Vi tar tacksamt emot feedback!

                             *

(Föregående års kallelse och protokoll ligger kvar tills årets kallelse och protokoll publiceras.)

Copyright @ All Rights Reserved